domingo, 22 de marzo de 2020

CORRECCIÓNS 1ºA/B SEMANA 16 AO 22 MARZO

Bonjour! Comment ça va?

Proba superada, xa pasamos a unha segunda semana de traballo!!!

Achego as correccións das tarefas que me enviastes. Deberedes revisar os exercicios e corrixilos para poder facer a vosa propia autoavaliación. Non é necesario que mos enviedes, pois eu os teño revisados e arquivados. Pero vós tedes que facer o mesmo e gardalo no voso material da aula.
Fixádevos nos comentarios que fixen ó respecto.


CORRECCIÓNS 1ºESO A/B SEMANA DO 16 AO 22 DE MARZO
EXERCICIO 3 PÁXINA 24 LIBRO

POINT LANGUE 1 E 2 PÁXINA 20 LIBRO
1.     LES ARTICLES DÉFINIS
Masculin singulier: le Canada, le Japon, l´Iran.
Féminin singulier: la Chine, la France, l´Espagne.
Pluriel: les États-Unis, les Philippines.

2.    LE GENRE DES NOMS DE PAYS
-          Les noms de pays qui se terminent par lettre -e sont féminins.
-          Les noms de pays qui se terminent par la lettre -s sont pluriels.

FICHAS ARTICLES DÉFINIS ET INDÉFINIS
A)     ARTICLES INDÉFINIS (FICHA 6)
1.     EXERCICE: 1.UN, 2.UNE, 3.UN, 4.UN, 5.UNE, 6.UN, 7.UNE, 8.UN
2.    EXERCICE: 1.UNE, 2.DES, 3.UN, 4.DES, 5.DES, 6.UN, 7.DES, 8.UN, 9.DES, 10.UNE
3.    EXERCICE: 1.UN/DES, 2.UN/DES, 3.UNE/UNE, 4.DES/UN, 5.UNE/DES
4.    EXERCICE: UNE, UN, UN, UN, UN, UN O UNE
B)      ARTICLES DÉFINIS (FICHA 7)
1.     EXERCICE: 1.LE, 2.L´, 3.LA, 4.LA, 5.L´, 6.LA, 7.LES, 8.LES, 9.LES, 1.LES
2.    EXERCICE: 1. LA CALCULETTE, 2.LE FEUTRE, 3.L´ARTICLE, 4.L´ATLAS, 5.LE CAHIER, 6.LA RÈGLE, 7.LE STYLO, 8.L´ACCESSOIRE, 9.L´AGENDA, 10. LE TAILLE-CRAYON
3.    EXERCICE: 1.UN/L´, 2.UNE/LA, 3.UNE/LA, 4.UN/LE, 5.UN/LE, 6.UN/L´, 7.UNE/LA, 8.UN/LE

Fixádevos nos erros de artigos con apóstrofo, que foron moi comúns en todos vós. Han de empregarse ante substantivo comezado con vogal ou h mudo. Remito ao apartado gramatical que vos acheguei cos exercicios.
NO CASO DA SOPA DE LETRAS, SIMPLEMENTE COMENTAR QUE A SÚA FINALIDADE ERA REPASAR VOCABULARIO DUN XEITO MÁIS LÚDICO. PUIDESTES COMPROBAR QUE HABÍA PALABRAS QUE SE REPETÍAN.

No hay comentarios:

Publicar un comentario